Wij maken voor iedere klant gratis en geheel vrijblijvend een bestratingsplan, we hebben daarvoor wel een aantal belangrijke gegevens van u nodig. In onderstaand overzicht volgt stapsgewijze het traject wat samen met u wordt doorlopen.

1. Materiaalbestratingsplan
In onze showtuin zoekt u naar het materiaal dat voldoet aan uw wensen en eisen wat betreft o.a. kleur, formaat, uitstraling en budget.

2. Functioneel
Als u iets gevonden heeft wordt er gekeken of het materiaal geschikt is voor datgene waar u het voor wilt gebruiken en of de kwaliteit (kleurvastheid) van het materiaal aan uw wensen/eisen voldoet.

3. Legpatronen
Er wordt overlegd waar we het beste de verschillende formaten, kleuren en legpatronen toe kunnen passen om er een zo leuk mogelijk geheel van te maken. We proberen alles zo praktisch mogelijk te houden: zo veel mogelijk met hele stenen/tegels werken zodat onnodig zaag- en knipwerk wordt voorkomen en zo veel mogelijk met materialen van dezelfde dikte.

4. Afmetingen
Om de exacte hoeveelheden benodigd materiaal te kunnen berekenen zijn de juiste afmetingen heel belangrijk en dus onmisbaar: binnen de gemeente Dronten komen we graag bij u aan huis om samen de tuin in te meten en kunnen dan de situatie ter plekke beoordelen. Zaken als bereikbaarheid van het afleveradres, hoogteverschillen in de tuin, de ondergrond, afwatering, benodigde kantopsluiting, eventuele hergebruik van eigen materiaal etc. komen dan ter sprake.

5. Bestratingsplan
Met alle verzamelde gegevens wordt de tuin op schaal uitgewerkt en worden de benodigde hoeveelheden van de diverse toe te passen materialen allemaal per kleur en formaat uitgerekend en gespecificeerd.

6. Offerte
Zodra de tekening, berekening en offerte klaar zijn wordt een afspraak gemaakt om alles samen met u door te nemen, eventuele wijzigingen en/of aanpassingen worden vervolgens in de tekening en berekening verwerkt en in de definitieve offerte opgenomen. De klant krijgt de tekening en berekening vervolgens mee en kan deze thuis rustig bekijken en wordt geacht de maatvoering en berekening te controleren.

7. Bestellen
Als alles helemaal naar tevredenheid uitgewerkt op papier staat en u akkoord gaat met de uitgebrachte offerte wordt het materiaal voor u besteld en op een door u aan te geven datum afgeleverd. Als er nog geen exacte datum bekend is wordt het materiaal bij de fabrikant voor u gereserveerd en in overleg met u op een nader af te spreken datum thuis afgeleverd.
Bovenstaand traject kan doorgaans binnen een tijdsbestek van circa een week worden afgelegd, het is aan u om de eerste stap (stap 1) te zetten!