Halfverharding
Grindroosters 03
Door de overheid wordt tegenwoordig steeds meer gestimuleerd om het (soms overvloedige) regenwater te bergen in wadi’s, groenstroken of bijv. in de eigen tuin en niet zo maar klakkeloos af te voeren via het riool. Om wateroverlast te voorkomen en toch de nodige oppervlakte rondom het huis te kunnen verharden wordt er tegenwoordig steeds meer halfverharding toegepast, de meest gebruikte soorten halfverharding zijn split en grind.

De voordelen van halfverharding:
-                     vrij goedkoop in verhouding met gewone verharding
-                     leent zich goed voor afwijkende vormen
-                     zijn goed waterdoorlatend en geven water door aan de tuin
-                     eenvoudig te repareren door aanvullen van het materiaal (onderhoudsvriendelijk)
-                     natuurlijk alarm: split/grind meldt (on)gewenste bezoekers
-                     makkelijk en eenvoudig zelf aan te leggen

Ondergrond
Net zo als bij bestrating is ook bij halfverharding de ondergrond zeer belangrijk: afhankelijk van de belasting en ondergrond kan het cunet anders worden opgebouwd. Voor lichte belasting en extensief gebruik kan de halfverharding rechtstreeks op een zandpakket worden aangebracht, bij toepassing voor auto’s zal het cunet afhankelijk van de belasting en ondergrond 10 tot 40 cm dik moeten zijn. In het laatste geval dient men het cunet op te bouwen met gebroken puin in een fractie van 0 – 40 mm en vervolgens het cunet egaliseren en verdichten. Tenslotte dient men het cunet verfijnd te egaliseren met (brekers)zand.

Opsluiting
Om te voorkomen dat het grind of split uit gaat lopen dient er een opsluiting worden aangebracht, deze opsluiting kan worden gemaakt m.b.v. opsluitbanden, klinkers of met plaatstalen banden. Het opsluitmateriaal moet ongeveer 1 á 2 cm boven de aangebrachte verharding uitkomen.

Grindroosters 04

Grindroosters
Zodra de ondergrond geheel is geprepareerd en de opsluiting is gesteld kan het gronddoek worden neergelegd en vervolgens kunnen de grindroosters worden geplaatst. De roosters zijn gemakkelijk en licht aan te brengen en worden middels een kliksysteem met de omliggende roosters verbonden, eventueel op maat zagen is eenvoudig uit te voeren met een zaag of slijpschijf. De grindroosters zorgen voor een gemakkelijk, voordelig, duurzaam en stabiel grondoppervlak en vormen een goed alternatief voor bestrating.

Het is nu alleen nog een kwestie van het opbrengen van het split of grind: een ca. 1 cm dikke laag op het rooster voorkomt dat de  roosters nog te zien zijn en zorgen voor een solide berijdbare en beloopbare ondergrond.

Voor meer foto’s en het uiteindelijke resultaat van deze tuin kunt u op onze pagina met projecten kijken.